Είστε εδώ

Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ, «Δάκρυα των ματιών», Μορφές, τχ. 73 (Οκτώβριος 1952), σ. 244