Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Κινέζικη ποίηση», Μορφές, τχ. 70-71 (Ιούλιος-Αύγουστος 1952), σ. 192