Είστε εδώ

Kafka Franz, «Η δίκη (Μυθιστόρημα)», Μορφές, τχ. 70-71 (Ιούλιος-Αύγουστος 1952), σ. 187-192