Είστε εδώ

Ντάλιας Χρήστος, «Δέηση», Μορφές, τχ. 70-71 (Ιούλιος-Αύγουστος 1952), σ. 175