Είστε εδώ

Arp Jean (Hans), «Όραμα ανθρώπινης μορφής, φασματώδους, σεληνιακής», Μορφές, τχ. 70-71 (Ιούλιος-Αύγουστος 1952), σ. 174