Είστε εδώ

Ανδρικόπουλος Γιάννης, «Στο δείλι…», Μορφές, τχ. 68 (Μάιος 1952), σ. 112