Είστε εδώ

Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ, «Πρωινές σκέψεις», Μορφές, τχ. 68 (Μάιος 1952), σ. 110-112