Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Άγιος Δημήτριος», Μορφές, τχ. 66-67 (Μάρτιος-Απρίλιος 1952), σ. 91-94