Είστε εδώ

Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ, «Με την βροχή», Μορφές, τχ. 66-67 (Μάρτιος-Απρίλιος 1952), σ. 88-90