Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Από μήνα σε μήνα. Διαλέξεις. Μάτσας και Ασημακόπουλος», Μορφές, τχ. 63 (Δεκέμβριος 1951), σ. 313-314