Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Από μήνα σε μήνα. Διαλέξεις. Χρήστος Ντάλιας - Ορέστης Λάσκος», Μορφές, τχ. 63 (Δεκέμβριος 1951), σ. 313