Είστε εδώ

Κιτσόπουλος Γιώργος, «Ναυτικό φυλλάδιο», Μορφές, τχ. 58 (Ιούλιος 1951), σ. 157-158