Είστε εδώ

Κιτσόπουλος Γιώργος, «Ο καθρέφτης και το φεγγάρι», Μορφές, τχ. 56-57 (Μάιος-Ιούνιος 1951), σ. 123-127