Είστε εδώ

Σταθόπουλος Αρίστος, «Ο λόγος», Μορφές, τχ. 56-57 (Μάιος-Ιούνιος 1951), σ. 121-122