Είστε εδώ

«Πρακτορείο Πνευματικής Συνεργασίας», Μορφές, τχ. 55 (Απρίλιος 1951), σ. (εξώφυλλο)