Είστε εδώ

«Βιομηχανία Φιλίππου», Μορφές, τχ. 55 (Απρίλιος 1951), σ. (εξώφυλλο)