Είστε εδώ

Ντάλιας Χρήστος, «Ανάσταση», Μορφές, τχ. 55 (Απρίλιος 1951), σ. 86