Είστε εδώ

Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ, «Τοπογραφία», Μορφές, τχ. 55 (Απρίλιος 1951), σ. 85