Είστε εδώ

Rilke Rainer Maria, «Η δεύτερη ελεγεία του Ντουίνο», Μορφές, τχ. 54 (Μάρτιος 1951), σ. 59-60