Είστε εδώ

Τσίζεκ Κάρολος, «Η γειτονίτσα», Μορφές, τχ. 52-53 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1951), σ. 2