Είστε εδώ

Γκοσιόπουλος Τάκης, «Η ζωή του βιβλίου. Ξενοφώντα Στεργίου: Σκιές στη λάμψη της Αστραπής», Μορφές, τχ. 51 (Δεκέμβριος 1950), σ. 452