Είστε εδώ

Σουλτάνης Ευάγγελος, «Ο κήπος του Λευκού Πύργου», Μορφές, τχ. 51 (Δεκέμβριος 1950), σ. 447