Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Λογοτεχνικά πένθη. Αχιλλέας Γεωργιάδης», Μορφές, τχ. 51 (Δεκέμβριος 1950), σ. 444-447