Είστε εδώ

«Από μήνα σε μήνα. Αλληλογραφία», Μορφές, τχ. 50 (Νοέμβριος 1950), σ. 416