Είστε εδώ

Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ, «Ζωγραφική-Γλυπτική. Η έκθεση της ομάδας Αρμός», Μορφές, τχ. 45-46 (Ιούνιος-Ιούλιος 1950), σ. 244-246