Είστε εδώ

Χατζηκυριάκος-Γκίκας Νίκος, «Τοπίο», Μορφές, τχ. 45-46 (Ιούνιος-Ιούλιος 1950), σ. 210