Είστε εδώ

«ΕΒΕΜ Ελληνική Βιομηχανία Ελαστικού Μακεδονίας», Μορφές, τχ. 43 (Απρίλιος 1950), σ. (οπισθόφυλλο)