Είστε εδώ

«Ταχινοχαλβαδοποιΐα Αδελφών Τσακυράκη», Μορφές, τχ. 43 (Απρίλιος 1950), σ. (οπισθόφυλλο)