Είστε εδώ

«ΕΒΕΜ Ελληνική Βιομηχανία Ελαστικού Μακεδονίας», Μορφές, τχ. 42 (Μάρτιος 1950), σ. (οπισθόφυλλο)