Είστε εδώ

«Ταχινοχαλβαδοποιΐα Αδελφών Τσακυράκη», Μορφές, τχ. 42 (Μάρτιος 1950), σ. (οπισθόφυλλο)