Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Η Θεσσαλονίκη πόλις τουριστική», Μορφές, τχ. 42 (Μάρτιος 1950), σ. 117-119