Είστε εδώ

Καρέλλη Ζωή, «Ο άνθρωπος που ήθελε να μπη στο σπίτι», Μορφές, τχ. 42 (Μάρτιος 1950), σ. 114-116