Είστε εδώ

Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ, «Πραγματογνωσία», Μορφές, τχ. 42 (Μάρτιος 1950), σ. 99-103