Είστε εδώ

Κυζηράκος Ηλίας, «Η γοτεία», Μορφές, τχ. 42 (Μάρτιος 1950), σ. 98