Είστε εδώ

Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ, «Πραγματογνωσία», Μορφές, τχ. 41 (Φεβρουάριος 1950), σ. 66-73