Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Η ζωή του βιβλίου. Νικηφόρου Βρεττάκου Ο Ταΰγετος και η σιωπή, έκδοση Πειραιϊκών Χρονικών 1949», Μορφές, τχ. 40 (Ιανουάριος 1950), σ. 39-40