Είστε εδώ

Μαρκάκης Γιάννης, «Σταυρός», Μορφές, τχ. 40 (Ιανουάριος 1950), σ. 37