Είστε εδώ

Καρέλλη Ζωή, «Του λόγου», Μορφές, τχ. 39 (Δεκέμβριος 1949), σ. 317-318