Είστε εδώ

Ζωγραφάκης Γιώργος Κ., «Το πουλί», Μορφές, τχ. 39 (Δεκέμβριος 1949), σ. 316