Είστε εδώ

Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ, «Πραγματογνωσία», Μορφές, τχ. 39 (Δεκέμβριος 1949), σ. 298-302