Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Από μήνα σε μήνα. Σημειώματα. Το θέατρο και η μουσική», Μορφές, τχ. 38 (Νοέμβριος 1949), σ. 288