Είστε εδώ

Χατζηκυριάκος-Γκίκας Νίκος, «Σάτυρα», Μορφές, τχ. 38 (Νοέμβριος 1949), σ. 263