Είστε εδώ

Κιτσόπουλος Γιώργος, «Τα κατά Σοφιανόν Λοστρόμον και Φανουλίτσαν», Μορφές, τχ. 38 (Νοέμβριος 1949), σ. 259-262