Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Από μήνα σε μήνα. Σημειώματα. Η εκκλησιαστική μουσική», Μορφές, τχ. 35 (Αύγουστος 1949), σ. 144