Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Από μήνα σε μήνα. Σημειώματα. Άφεριμ!», Μορφές, τχ. 35 (Αύγουστος 1949), σ. 144