Είστε εδώ

«Ο διαγωνισμός μας», Μορφές, τχ. 34 (Ιούλιος 1949), σ. 96