Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Από μήνα σε μήνα. Σημειώματα. Δημ. Κακλαμάνος», Μορφές, τχ. 34 (Ιούλιος 1949), σ. 95