Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Από μήνα σε μήνα. Σημειώματα. Μιχ. Αργυρόπουλος», Μορφές, τχ. 34 (Ιούλιος 1949), σ. 95