Είστε εδώ

Νίντας Μπάμπης, «Η ζωή του βιβλίου. Φοίβου Δέλφη, Όργος οργής. Ποιήματα - Αθήνα 1948», Μορφές, τχ. 34 (Ιούλιος 1949), σ. 94