Είστε εδώ

Νίντας Μπάμπης, «Η ζωή του βιβλίου. Τασίας Αδάμ, Επικό τραγούδι στη Μακεδονία, Καβάλα 1948», Μορφές, τχ. 34 (Ιούλιος 1949), σ. 93-94